Leven met een dierbare met gehoorverlies

12 juni 2018

BLOG

Gehoorverlies is een veel voorkomend probleem. Wereldwijd heeft één op de zes mensen last van een verminderd gehoor. Onder de 65-plussers is dit aantal zelfs één op de drie. Veel mensen leven met gehoorverlies zonder er iets aan te doen.

Het kan gebeuren dat iemand van de één op de andere dag minder gaat horen, maar in de meeste gevallen duurt het jaren. Meestal gaat het zo geleidelijk dat men het in eerste instantie zelf niet eens doorheeft. Sterker nog, meestal merk je als vriend of familie vaak veel eerder dat er iets aan de hand is. Maar hoe herken je gehoorverlies bij een dierbare en hoe ga je hiermee om?

Gehoorverlies herkennen

Misschien valt het je op dat iemand steeds vaker het volume van de TV of radio hoger zet. Of je merkt dat iemand het lastig vindt om gesprekken te volgen in rumoerige ruimtes, zoals een café of restaurant. Ook het moeilijker verstaan van kinderen kan een probleem zijn dat gaat opvallen. Anderen kunnen bijvoorbeeld moeite hebben om in het verkeer verschillende geluiden te onderscheiden.

Ook zal iemand die slecht hoort vaak zijn of haar sociale gedrag onbewust aanpassen. Want als iemand zich minder comfortabel voelt in sociale situaties, zal hij of zij die steeds vaker ontwijken. Dit leidt niet alleen tot frustratie en vereenzaming maar in sommige gevallen zelfs tot sociaal isolement en depressie.

Afhankelijk van jouw oren

Als je veel tijd doorbrengt met iemand die slechter hoort, zal je merken dat je regelmatig moet herhalen wat je zegt. Je wordt waarschijnlijk ook vaker gevraagd om iets toe te lichten en te herhalen wat anderen zeggen.

Op die manier wordt de persoon met gehoorverlies afhankelijk van jouw oren. Misschien is dat een situatie waar hij of zij vrede mee heeft, maar voor jou kan dit erg vermoeiend zijn.

Gewoontes doorbreken

Gemiddeld duurt het acht jaar voordat iemand met een verminderd gehoor een oplossing zoekt. In deze acht jaar missen ze ongemerkt veel geluiden die het leven juist leuk maken: het vrolijke gelach van de (klein)kinderen, vogels die fluiten of het ontspannen geruis van de zee.

Het kan iemand met gehoorverlies helpen als hij of zij zich bewust wordt van de inspanningen die jij iedere dag doet om dingen te vertalen en herhalen. Dat inzicht kan er zelfs voor zorgen dat de afspraak voor een hoortest snel wordt gemaakt.

Als je iemand met gehoorverlies confronteert, kan het zijn dat hij of zij het probleem in eerste instantie ontkent. In dat geval heb je moed, geduld en vastberadenheid nodig. Maar geef het tijd en blijf het voorzichtig proberen totdat het kwartje uiteindelijk valt. Het accepteren van gehoorverlies is een grote stap, en vaak duurt het even voordat iemand dit goed kan.

 
Iemand met gehoorverlies helpen