Blog

Samenwerking met Stichting Alzheimer Nederland

Bijgedragen door Van Boxtel hoorwinkels

7-6-2021 00:00:00 • 3 minuten lezen

 Sinds 17 juni 2021 zijn wij trotse partner van Stichting Alzheimer Nederland. Daar zijn we trots op. Deze samenwerking sluit goed aan bij wie wij, Van Boxtel hoorwinkels, zijn: de hoorzorgexperts die het verschil willen maken door levens te veranderen. Hoe? Door mensen beter te laten horen.

Aanleiding

Uit onderzoek uitgevoerd door Lancet (2020)1 is gebleken dat gehoorverlies de grootste beïnvloedbare risicofactor is voor dementie. Het dragen van hoortoestellen kan het risico op dementie dus verlagen. Op dit moment zijn er circa 280.000 mensen met dementie in Nederland, maar naar verwachting is dit aantal verdubbeld tot meer dan een half miljoen.

Ook wij bij Van Boxtel hoorwinkels hebben te maken met mensen die dementie hebben. Juist voor deze mensen is het extra belangrijk om sociaal actief te blijven en om te communiceren met anderen. Hierbij is een goed gehoor van essentieel belang en wij kunnen daarbij helpen door middel van onze gehoorapparaten. Behandeld gehoorverlies leidt tot verbeterde communicatievaardigheden. Als mensen sociaal actief blijven worden de hersenen gestimuleerd en op deze manier blijven de hersenen fit.

Het doel

Het doel van onze samenwerking met Stichting Alzheimer Nederland is om een wederzijdse bijdrage te leveren aan de bewustwording van een goed gehoor voor de preventie van dementie. Ook willen we samen een bijdrage leveren aan de informatievoorziening over het belang van een goed gehoor voor de preventie van dementie en tot slot zullen we ook gaan samenwerken om fondsen te werven voor wetenschappelijk onderzoek.

De kracht van ons partnerschap

Het proces waarop mensen gehoorverlies doorlopen is vergelijkbaar met dat van dementie. In het gedrag van de mensen die hiermee te maken krijgen geldt, voor beide gevallen, dat men zeven jaar nodig heeft om toe te geven aan de situatie. Vaak wacht men dus te lang met het ondernemen van actie. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat Van Boxtel hoorwinkels en Stichting Alzheimer Nederland elkaar kunnen ondersteunen in het bewustwordingsproces van gehoorverlies en dementie. Zowel bij Stichting Alzheimer Nederland als bij Van Boxtel hoorwinkels is er aandacht voor het bewustwordingsproces: hoe eerder men het probleem constateert en hier actie op onderneemt, des te beter!

“Met deze samenwerking geven we opnieuw invulling aan onze maatschappelijke betrokkenheid. Beide organisaties hebben een sterke verbinding met de doelgroep 55-plus. Kernwaarden zoals betrouwbaarheid, deskundigheid en persoonlijke benadering staan centraal in beide organisaties. Daarom ben ik trots en enthousiast op deze langdurige samenwerking” aldus onze directeur Paul Vondenhoff.

1 G. Livingston, Jonathan Huntley, Andrew Sommerlad, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. The Lancet. July 30, 2020