Het verschil tussen zorgtoestellen en vrije markt hoortoestellen

Het verschil tussen zorg en vrije markt hoortoestellen

Waar een zorgtoestel een adequate hooroplossing is voor jouw gehoorverlies biedt een vrije markt hoortoestel volledige keuzevrijheid of zelfs de allernieuwste technieken.

Het echte verschil zit hem in de aankooproute. Hoe dat precies zit? Dat lees je op deze pagina. Hier vind je meer informatie over zorgtoestellen, vrije markt hoortoestellen en de verschillen.

Zorgtoestellen Vrije markt hoortoestellen

Als je bezig bent met het oriënteren op een (nieuw) hoortoestel, kom je er al gauw achter dat er onderscheid wordt gemaakt tussen zorgtoestellen en vrije markt hoortoestellen. Voor het aankoopproces is het van belang om hier een keuze in te maken. Daarom vertellen we je graag meer over zorgtoestellen, vrije markt hoortoestellen en de verschillen.

Zorgtoestellen Vrije markt hoortoestellen De verschillen

Zorgtoestellen: wat zijn dat?

Voordat we ingaan op zorgtoestellen vertellen we graag meer over het hoorprotocol. In dit protocol ligt de oorsprong van de verschillende categorieën.

Het hoorprotocol

Het hoorprotocol is de procedure waarmee audiciens zorgtoestellen kunnen aanbieden aan hun klanten. Het is een initiatief dat is bedacht door audiciens, audiologen en verschillende wetenschappers met als doel om geschikte hoorzorg te leveren. Het hoorprotocol zorgt er dus voor dat iedereen, ongeacht bij welke audicien, een adequate hooroplossing aangeboden krijgt.

Een adequate hooroplossing is een hooroplossing die precies voldoet aan de zorgbehoefte.

Hoe ziet de procedure eruit?

Voor aanvang van een gehoortest krijg je een vragenlijst toegestuurd. Hierin geef je aan in welke situaties je een verandering in jouw gehoor hebt opgemerkt. Aan de hand van deze vragenlijst en een gehoortest wordt jouw gehoorverlies in een categorie ingedeeld. Deze categorieën – 1 tot en met 5 – geven dus jouw zorgbehoefte weer en de audicien kan hierdoor makkelijk bepalen welke hoortoestellen hiervoor geschikt zijn.

Hoortoestellen zijn binnen het hoorprotocol ingedeeld in vijf verschillende categorieën:

  • Categorie 1: Eenvoudige hooroplossingen, geschikt voor minder complex gehoorverlies en eenvoudige luistersituaties.
  • Categorie 5: Geavanceerde hooroplossingen, geschikt voor een complexer gehoorverlies en complexere luistersituaties.

Je kunt je voorstellen dat de keuze tussen alle verschillende hoortoestellen kleiner wordt met het hoorprotocol. Er zijn namelijk maar een aantal hoortoestellen geschikt om het gehoorverlies van iedere categorie op te lossen. Het verkleint dus jouw keuzevrijheid, maar daarentegen krijg je wel een adequate hooroplossing die past bij jouw gehoorverlies.

Zorgtoestellen

Zorgtoestellen zijn hoortoestellen met vergoeding. Ze worden ook wel categorietoestellen genoemd. Het grote voordeel van zorgtoestellen is dat ze vergoed worden door zorgverzekeraars. Vaak deels, maar in enkele gevallen zelfs helemaal.

Wanneer je kiest voor een zorghoortoestel uit één van de categorieën, heb je recht op een vergoeding vanuit jouw zorgverzekering. De zorgverzekeraar vergoedt tot 75% van de kosten. De overige kosten noemen we de eigen bijdrage, dit bedraagt maximaal 25% van de totale kosten van het hoortoestel. Afhankelijk van hoe je verzekerd bent (basis of aanvullend) kan ook (een deel van) de eigen bijdrage worden vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten van een hoortoestel binnen het hoorprotocol zijn door dit verhaal voor iedereen verschillend.

Vaak denkt men dat de eigen bijdrage en het eigen risico hetzelfde zijn. Dit zijn echter twee verschillende termen.

Zorgtoestellen

Wat is dan het eigen risico?

Naast de eigen bijdrage, heb je ook nog het wettelijk verplicht eigen risico. Bij de aanschaf van een hoortoestel binnen het hoorprotocol is dit ook van toepassing. De hoogte van het verplicht eigen risico wordt vastgesteld door de overheid, daarnaast bestaat ook het zelf aangegeven, vrijwillig eigen risico. Het te betalen eigen risico is afhankelijk van jouw verzekeringspolis en is daardoor ook voor iedereen verschillend. Heb jij je eigen risico volledig betaald in dit kalenderjaar? Dan kan het voorkomen dat je geen eigen risico meer hoeft te betalen.

Interesse in een zorgtoestel? Doe vooronderzoek

Heb je interesse in een hooroplossing uit één van de zorgcategorieën? Dan is het aan te raden om je zorgverzekering erop na te slaan. Controleer:

  • Wat jouw zorgverzekering precies vergoed
  • Of je aanvullend verzekerd bent voor een hooroplossing
  • Wat de hoogte van je eigen risico is.

Zorgverzekeraars vergoeden één keer in de vijf jaar nieuwe hoortoestellen die worden aangekocht met het hoorprotocol. Dit betekent dat wanneer je binnen 5 jaar weer hetzelfde of een ander zorgtoestel wilt aanschaffen, de kosten volledig voor jouw eigen rekening zijn. Het wordt in dit geval een privé aankoop.

Stel dat jouw gehoorverlies is ingedeeld in categorie 3 en je wilt een hoortoestel uit een hogere categorie (bijv. 4 of 5), of een vrije markt hoortoestel, dan zijn de kosten vaak voor eigen rekening. Er zijn enkele zorgverzekering die in dit geval een deel vergoeden, dus tot en met de zorgbehoefte van categorie 3. Kijk hiervoor ook weer in jouw polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Onderzoek doen naar verschil tussen zorg en vrije markt toestellen

Vrije markt gehoorapparaten

Vrije markt gehoorapparaten, ook wel buitencategorie hoortoestellen, zijn hoortoestellen uit de vrije markt. Dit betekent dat deze hoortoestellen zijn aan te schaffen zonder de tussenkomst van het hoorprotocol, zoals bij zorgtoestellen.

Het grote voordeel van deze hoortoestellen is dat je volledige keuzevrijheid hebt. Of je nou gaat voor een adequaat hoortoestel dat perfect aansluit bij jouw gehoorverlies óf een hoortoestel met de allernieuwste technieken. Jij bent degene die het hoortoestel uitkiest.

Omdat vrije markt hoortoestellen voorbijgaan aan het hoorprotocol, worden ze niet vergoed door zorgverzekeraars, enkel in een zeer uitzonderlijk geval. Hier hebben we dan ook de enige keerzijde gevonden  het kostenplaatje. Vrije markt toestellen worden niet vergoed door zorgverzekeraars omdat ze voorbijgaan aan het hoorprotocol. Daardoor is de prijs van een vrije markt hoortoestel voor eigen rekening.

Toch is het de moeite waard om vrije markt hoortoestellen te overwegen. Bijvoorbeeld als je zelf een geschikt hoortoestel hebt gevonden of als je geïnteresseerd bent in een hoortoestel met de allernieuwste technieken. Hoortoestellen met de nieuwste technologie zijn in de veel gevallen zo geavanceerd dat ze de meeste categorieën van het hoorprotocol ontstijgen. Hierdoor zijn ze soms niet opgenomen in de hoortoestellendatabase van het hoorprotocol terwijl ze een gigantische meerwaarde kunnen leveren aan jouw gehoor, luisterervaring en -comfort.

Anderzijds ben je soms genoodzaakt om een vrije markt toestel te kopen. Mocht je bijvoorbeeld in het bezit zijn van zorgtoestellen en je bent ze binnen 5 jaar kwijtgeraakt, dan heb je helaas geen recht meer op vergoeding vanuit jouw zorgverzekering voor vervangende hoortoestellen. Zorgverzekeraars vergoeden maar eens in de 5 jaar hoortoestellen. In deze situatie ben je helaas genoodzaakt om een privé aankoop te doen. Om deze reden adviseren wij om een hoortoestelverzekering af te sluiten.

Buitencategorie hoortoestel

Wat wordt er bedoeld met buitencategorie hoortoestellen?
Vrije markt gehoorapparaten worden ook wel eens buitencategorie hoortoestellen genoemd. Deze naam doelt op de 5 categorieën van het hoorprotocol. Mocht je gebruik maken van de vergoeding van jouw zorgverzekeraar, dan kies je in feite de route van het hoorprotocol en kom je terecht bij de zorgtoestellen. In deze situatie kom je de 5 hoortoestelcategorieën tegen.

Mocht je een vrije markt aankoop willen doen, dan zijn deze 5 categorieën niet aanwezig tijdens het aankoopproces. Hierdoor is de aankoop van jouw hoortoestel automatisch “buiten de categorieën om”. Vandaar dat sommige mensen het hebben over buitencategorie hoortoestellen.

Heb je interesse in een vrije markt hoortoestel? Laat je dan goed informeren door één van onze audiciens. Zij vertellen je graag het hele verhaal zodat jij zelf een weloverwogen keuze kunt maken tussen een zorgtoestel of dat je gebruik wilt maken van een vrije markt aankoop.

Afspraak maken

Buitencategorie gehoorapparaten

Het verschil tussen zorg en vrije markt hoortoestellen

Waar een categorietoestel (zorgtoestel) een adequate hooroplossing is die aansluit op jouw zorgbehoefte, heb je bij vrije markt hoortoestellen (buitencategorie hoortoestellen) volledige keuzevrijheid en soms zelfs de allernieuwste technieken.

Het echte verschil zit hem in de manier van aankopen

Het verschil zit hem niet per se in het hoortoestel zelf, maar eerder in de aankooproute. In principe is ieder hoortoestel verkrijgbaar als vrije markt hoortoestel. Maar wil jij graag gebruiken maken van de vergoeding van jouw zorgverzekeraar, dan gebruiken wij de term zorgtoestellen. Veel mensen kiezen voor zorgtoestellen omdat ze dan een adequate hooroplossing krijgen voor een aangename prijs.

Bij zorgtoestellen ben je echter gelimiteerd in je keuzevrijheid. Jouw gehoorverlies (lees: zorgbehoefte) wordt ingedeeld in één van de 5 hoortoestelcategorieën. Via deze aankooproute is het niet of nauwelijks mogelijk om af te wijken van deze categorieën. Wijk je hier wel vanaf, dan heb je geen recht op vergoeding. Stel je voor dat jouw gehoorverlies wordt ingedeeld in categorie 3, dan heb je enkel toegang tot hoortoestellen uit categorie 3 van de hoortoestellendatabase. Daardoor blijven hoortoestellen uit categorie 5 buiten handbereik. Wil je liever wel een hoortoestel uit een hogere zorgcategorie óf een hoortoestel dat niet wordt vergoed? Dan ben je genoodzaakt om over te gaan een vrije markt aankoop.

Zorgtoestellen of vrije markt gehoorapparaten?

Om een goede keuze te maken tussen zorgtoestellen en vrije markt gehoorapparaten, kun je jezelf de volgende vragen stellen:

  • Wil ik gebruik maken van de vergoeding vanuit mijn zorgverzekering?
  • Heb ik tot 5 jaar geleden al een zorgtoestel aangeschaft?
  • Wil ik volledige keuzevrijheid voor het kiezen van een hoortoestel?
  • Wil ik een hoortoestel met de allernieuwste technieken?

Deze vragen kunnen je helpen met het kiezen voor een zorgtoestel of een hoortoestel uit de vrijemarkt. Twijfel je nog te veel óf wil je het verschil ervaren? Overweeg dan de vrijblijvende proefperiode. Zo ervaar jij wat een hoortoestel voor jouw gehoor kan betekenen.

Gratis hoortoestellen proberen