Disclaimer

 

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Van Boxtel hoorwinkels. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Van Boxtel hoorwinkels is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. 

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Van Boxtel hoorwinkels, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Van Boxtel hoorwinkels is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Van Boxtel hoorwinkels niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Van Boxtel hoorwinkels aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, ter beschikking gestelde software of (on)bereikbaarheid van de site.

Informatie van derden

Van Boxtel hoorwinkels is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, bijvoorbeeld artikelen of aanbiedingen van derden, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site. 

Frames

Het is niet toegestaan deze site te framen.

Wij zijn geopend

Wij hebben onze dienstverlening hervat volgens het Protocol Veilige Hoorzorg. Daarbij zijn wij op afspraak geopend op onze reguliere openingstijden. Lees hier meer over hoe we zorgen voor een veilig bezoek aan onze winkels.

Service op afstand

Ook op afstand kunnen we u van dienst zijn. Ga naar onze service pagina om verbruiksartikelen te bestellen, een vraag te stellen aan onze audiciens of instructievideo's te bekijken.

 

Naar de service pagina  Verbruiksartikelen bestellen

type="text/javascript">