Wat is geluid?
Blog

Wat is geluid?

Bijgedragen door Van Boxtel hoorwinkels

14-2-2024 00:00:00 • 7 minuten lezen

Tags • Onderzoek, Nieuws

Wat is geluid?

Het is de hele dag om ons heen, op ons werk, het drukke verkeer op straat, mooie muziek of misschien luid gejoel van spelende kinderen in de speeltuin, geluid! Maar wat is geluid precies? Hoe verwerken we geluid en wanneer moeten we er misschien voor oppassen? In dit blog krijg jij antwoord op de vraag: wat is geluid?

Leer wat geluid is

Geluid, iets alledaags dat we vaak als vanzelfsprekend beschouwen. Geluid komt voort uit de beweging van deeltjes in bijvoorbeeld de lucht om ons heen, die golven creëren. Deze golven, onzichtbaar maar voelbaar, doorkruisen de ruimte en vinden hun weg naar onze oren.

De trilhaartjes in onze oren zetten ze om, in elektrische signalen die onze hersenen waarnemen als geluid. Kort gezegd, geluid is niets meer dan een opeenvolging van trillingen op ons gehoorsysteem.

Hoe werkt ons gehoor?

Onze oren zijn de hele dag druk bezig met het verwerken van allerlei geluiden, die onze hersenen vervolgens weer omzetten als ‘geluid’. Maar hoe werkt dit nu precies? De trilhaartjes in het slakkenhuis trillen op het moment dat er geluidstrillingen de oorschelp binnenkomen. Deze trilhaartjes geven dit vervolgens door aan de gehoorzenuw. De gehoorzenuw zet de trillingen weer om in signalen die onze hersenen kunnen oppikken. Zo kunnen wij uiteindelijk geluiden horen!

Frequentie en decibels van geluid

Van beide termen heb je ongetwijfeld wel eens gehoord en ze worden ook veel samen gebruikt. Maar er is een verschil tussen beide, dit leggen we je hieronder verder uit.

Wat is de frequentie van geluid?

Geluidsfrequentie verwijst naar het aantal trillingen per seconde en wordt gemeten in Hertz (Hz). Mensen kunnen geluiden waarnemen met frequenties tussen ongeveer 20 Hz (het laagste geluid dat we kunnen horen) en 20.000 Hz (het hoogste geluid dat we kunnen horen).

Wat zijn decibels?

Decibels (dB) zijn een maateenheid voor geluidsniveau. Het decibelsysteem is logaritmisch, wat betekent dat elke toename van 10 dB een verdubbeling van het geluidsniveau vertegenwoordigt.

Decibeltabel voor gehoorschade

De veilige grens van geluid ligt rond de 85 dB. Geluiden boven deze grens, vooral langdurige blootstelling aan geluidsniveaus boven 85 dB, kunnen gehoorschade veroorzaken.

Een decibeltabel voor gehoorschade kan variëren, maar over het algemeen wordt aangenomen dat blootstelling aan geluidsniveaus boven 85 dB gedurende langere perioden schadelijk kan zijn. Bijvoorbeeld, blootstelling aan geluidsniveaus van 100 dB gedurende meer dan 15 minuten kan gehoorschade veroorzaken. Geluiden op 120 dB of hoger kunnen onmiddellijke en permanente gehoorschade veroorzaken. Het is belangrijk om te onthouden dat niet alleen de intensiteit van geluid, maar ook de duur van blootstelling een rol speelt bij het bepalen van het risico op gehoorschade.

Verschillende geluiden en geluidsniveaus

Gehoorschade door geluid

Gehoorschade door geluid is een ernstig gezondheidsprobleem dat verschillende vormen kan aannemen. Het is daarom altijd van groot belang gehoorbescherming te dragen in situaties met te harde geluiden.

Er zijn verschillende vormen van gehoorschade die anders op kunnen treden. Denk aan:

  • Gehoorverlies is een veelvoorkomend gevolg van langdurige blootstelling aan te luide geluiden, waarbij de trilhaartjes in het binnenoor beschadigd raken en niet meer goed functioneren.
  • Tinnitus ofwel oorsuizen, is een ander veelvoorkomend symptoom van gehoorschade, gekenmerkt door het ervaren van een voortdurend geluid zoals suizen, piepen of brommen in de oren, zelfs in afwezigheid van externe geluiden.

Mensen die zich afvragen hoe de toestand van hun gehoor is, kunnen overwegen een gehoortest te laten doen, waarbij de gezondheid van het gehoor wordt gemeten en eventuele schade wordt vastgesteld.

Verschillende omgevingsgeluiden

In ons dagelijks leven worden we constant omringd door verschillende omgevingsgeluiden die variëren afhankelijk van de situatie waarin we ons bevinden. Deze geluiden kunnen een impact hebben op onze gezondheid en welzijn.

Omgevingsgeluiden in allerlei situaties

  1. Thuis: Geluiden van huishoudelijke apparaten zoals de wasmachine, vaatwasser, en stofzuiger kunnen een constant achtergrondgeluid vormen.
  2. Op het werk: Kantoren kunnen lawaaiig zijn met geluiden van printers, telefoons, en gesprekken van collega's. In fabrieken kunnen machines en apparatuur luide geluiden produceren.
  3. In de stad: Stadscentra zijn vaak druk met verkeersgeluiden zoals auto's, bussen, en sirenes van hulpdiensten.
  4. In de natuur: Geluiden van vogels, stromend water, en wind kunnen rustgevend zijn, maar ook geluiden van dieren, zoals honden blaffen of kikkers kwaken, kunnen voorkomen.
  5. Tijdens recreatie: Geluiden op recreatieve locaties zoals pretparken, concerten, en sportevenementen kunnen extreem luid zijn en gehoorschade veroorzaken als er geen gehoorbescherming wordt gedragen.

Het is belangrijk om bewust te zijn van de omgevingsgeluiden waaraan we worden blootgesteld en, indien nodig, maatregelen te nemen om ons gehoor te beschermen tegen schadelijke effecten.

Bewustzijn

We worden dagelijks voortdurend blootgesteld aan allerlei omgevingsgeluiden. Zolang je, je hier bewust van bent en rekening houdt met de mogelijke risico’s, geniet je nog heel lang van een goed gehoor!

Geluidsgezondheid

Om de gezondheid van ons gehoor te waarborgen, is het belangrijk om bewust om te gaan met geluid en passende gehoorbescherming te gebruiken in verschillende situaties.

Bewust omgaan met geluid

Het is belangrijk maatregelen te nemen om gehoorverlies te voorkomen. Dit betreft het beperken van blootstelling aan te harde geluiden, het vermijden van langdurige blootstelling aan lawaaiige omgevingen en het dragen van gehoorbescherming wanneer dat nodig is. Door bewust om te gaan met geluid kunnen we de gezondheid van ons gehoor behouden en gehoorproblemen voorkomen.