Aangeboren gehoorverlies

Sommige mensen worden geboren met gehoorverlies dat erfelijk (genetisch bepaald) is of veroorzaakt is tijdens de zwangerschap of geboorte. Tegenwoordig worden alle kinderen vlak na de geboorte gescreend, dus in de meeste gevallen wordt dit gehoorverlies meteen ontdekt. Toch is het soms moeilijk om aangeboren (congenitaal) gehoorverlies vast te stellen.

Bijvoorbeeld als het om een licht gehoorverlies gaat, het slechts één oor betreft of wanneer het zich pas later in het leven manifesteert. Oudere mensen zijn mogelijk nooit gescreend en hebben misschien al heel hun leven met congenitaal gehoorverlies geleefd.

Erfelijk congenitaal gehoorverlies

Veel soorten aangeboren gehoorverlies zijn genetisch bepaald. Mensen met zo’n vorm van gehoorverlies erven dat van hun ouders. Specifieke genetische eigenschappen leiden dan  tot een functieverlies in het gehoororgaan. Genetisch bepaald gehoorverlies kan reeds bij de geboorte aanwezig zijn of zich pas later in het leven manifesteren.

De meest voorkomende oorzaken van congenitaal gehoorverlies zijn:

 • Syndroom van Down
 • Usher syndroom 
 • Treacher Collins syndroom
 • Crouzon syndroom
 • Alport syndroom
 • Syndroom van Waardenburg

Niet-erfelijk congenitaal gehoorverlies

Ongeveer 1 op de 4 aangeboren gehoorverliezen is niet-erfelijk. Deze worden meestal veroorzaakt door ziekte of trauma voor of tijdens de geboorte. Ook gebruik van verschillende soorten drugs of medicijnen tijdens de zwangerschap kan een niet-erfelijk congenitaal gehoorverlies veroorzaken. Zeker als dat gebruik in de eerste maanden van de zwangerschap plaatsvindt.

De meest voorkomende oorzaken van niet-erfelijke congenitaal gehoorverlies zijn: 

 • Maternale infecties zoals rode hond of mazelen, cytomegalovirus, of het herpes simplexvirus
 • Vroeggeboorte 
 • Laag geboortegewicht
 • Geboorteletsel
 • Toxines die de moeder tijdens de zwangerschap gebruikt, waaronder drugs en alcohol
 • Complicaties die te maken hebben met de resusfactor in het bloed, leidend tot geelzucht. 
 • Diabetes van de moeder

Vroege opsporing is belangrijk

Gehoorverlies is soms lastig vast te stellen bij baby’s en kleine kinderen. Een vroegtijdige behandeling en revalidatie van gehoorverlies is echter van essentieel belang voor taalontwikkeling, schools leren en een gezond sociaal leven. Maar het houdt na de adolescentie niet op: de behandeling van gehoorverlies is voor iedereen belangrijk om hem of haar te kunnen verzekeren van blijvende mentale alertheid en sociale inclusie.

Vraag een gehoortest aan


Verschillende soorten hoortoestellen

De meeste vormen van gehoorverlies kunnen worden behandeld door middel van goede hoorzorg. Daarom hebben wij bij Van Boxtel hoorwinkels hoortoestellen voor ieder type gehoorverlies, van licht tot ernstig. Onze focus is om mensen te helpen beter te horen, zodat ze kunnen communiceren, leren en genieten van het leven.

Vind het juiste hoortoestel