De batterijen van uw gehoorapparaat vervangen

Audio

Visueel

Muziek

Wit scherm: De batterijen van uw gehoorapparaat vervangen

Muziek

Een audicien zit aan een tafel.

Er wordt op haar ingezoomd terwijl ze een gehoorapparaat oppakt.

Muziek

Ze verwijdert de batterijen in beide gehoorapparaten

Muziek

Ze plaatst de nieuwe batterijen in de gehoorapparaten

Muziek

Ze legt ze op tafel

Muziek

Wit scherm: VanBoxtel-logo