Stichting Alzheimer Nederland

Stichting Alzheimer Nederland zet zich in voor een toekomst zonder dementie en voor een beter leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Op deze pagina lees je alles over de samenwerking tussen Van Boxtel hoorwinkels en Alzheimer Nederland.

Uit recent onderzoek van The Lancet (2020)1 bleek dat gehoorverlies de grootst beïnvloedbare risicofactor is op het krijgen van dementie. In andere woorden, een behandeld gehoorverlies (met hoortoestellen) zou de kans op dementie kunnen verlagen. In Nederland zijn er naar schatting 280.000 mensen met dementie, maar dit aantal zal met alle waarschijnlijkheid verder oplopen.

Ook bij Van Boxtel hoorwinkels hebben we te maken met mensen met dementie. Voor deze mensen is het van groot belang om te blijven communiceren met de mensen om hen heen en om actief sociaal leven te behouden. Een goed gehoor is hierbij essentieel en wij kunnen daar natuurlijk bij helpen door middel van onze gehoorapparaten. Behandeld gehoorverlies leidt uiteindelijk tot verschillende voordelen, waaronder verbeterde communicatievaardigheden. Als mensen sociaal actief blijven worden de hersenen gestimuleerd en op deze manier blijven de hersenen fit

Het doel van onze samenwerking met Stichting Alzheimer Nederland is om een wederzijdse bijdrage te leveren aan de bewustwording van een goed gehoor voor de preventie van dementie. Ook willen we samen een bijdrage leveren aan de informatievoorziening over het belang van een goed gehoor voor de preventie van dementie en tot slot zullen we ook gaan samenwerken om fondsen te werven voor wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Stichting Alzheimer Nederland, kijk dan op www.alzheimer-nederland.nl

Het proces waarop mensen gehoorverlies doorlopen is vergelijkbaar met dat van dementie. In het gedrag van de mensen die hiermee te maken krijgen geldt, voor beide gevallen, dat men zeven jaar nodig heeft om toe te geven aan de situatie. Vaak wacht men dus te lang met het ondernemen van actie. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat Van Boxtel hoorwinkels en Stichting Alzheimer Nederland elkaar kunnen ondersteunen in het bewustwordingsproces van gehoorverlies en dementie. Zowel bij Stichting Alzheimer Nederland als bij Van Boxtel hoorwinkels is er aandacht voor het bewustwordingsproces: hoe eerder men het probleem constateert en hier actie op onderneemt, des te beter!

“Met deze samenwerking geven we opnieuw invulling aan onze maatschappelijke betrokkenheid. Beide organisaties hebben een sterke verbinding met de doelgroep 55-plus. Kernwaarden zoals betrouwbaarheid, deskundigheid en persoonlijke benadering staan centraal in beide organisaties. Daarom ben ik trots en enthousiast op deze langdurige samenwerking” aldus onze directeur Paul Vondenhoff

van-boxtel-map

Met 54 winkels
altijd een audicien in de buurt

Zoek een winkel