Introductie

De vragen in de vragenlijst gaan over uw ervaringen met uw audicien en uw hoortoestel(len). Alle antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt. Wij stellen het zeer op prijs dat u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen duurt ongeveer vijf tot tien minuten.

Invulinstructie

De vragenlijst is persoonsgebonden: het is belangrijk dat de vragen worden ingevuld door de persoon die in de e-mail staat vermeld. Geef daarom de vragenlijst niet aan iemand anders door.

Hebt u moeite met het invullen van de vragenlijst en hebt u hierbij hulp nodig, dan kunt u dat natuurlijk vragen aan familie of een naaste.

Het is niet mogelijk om vragen over te slaan. Kies het antwoord dat het beste bij u past. Soms is een vraag niet op u van toepassing of misschien weet u soms een antwoord niet. Beantwoord deze vraag dan met ‘geen mening’.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Vragenlijst

Welkom in de vragenlijst. De eerste vraag gaat over of u uw audicien zou aanbevelen bij iemand anders met hoorproblemen. Als u uw audicien zeer waarschijnlijk zou aanbevelen dan kiest u voor een 10. Als het zeer onwaarschijnlijk is dat u uw audicien zou aanbevelen, kies dan voor 0. Zit het er tussenin, kies dan het cijfer dat het beste past.

De volgende stellingen gaan over de zorg die u rondom uw hoortoestel(len) ontvangen heeft. Geef bij elke stelling een cijfer, waarbij 1 staat voor helemaal mee oneens en 10 voor helemaal mee eens. Als u twijfelt, kies dan het cijfer dat het dichtst bij uw situatie in de buurt komt. Als de stelling niet op u van toepassing is of u geen mening heeft dan kunt u ‘Geen mening’ invullen.

De volgende twee vragen gaan over hoe tevreden u in het algemeen bent over uw audicien en over uw hoortoestel(len). Geef bij elke vraag een cijfer, waarbij 1 staat voor zeer ontevreden en 10 voor zeer tevreden. Als u twijfelt, kies dan het cijfer dat het dichtst in de buurt komt.