Introductie

De vragen in de vragenlijst gaan over uw ervaringen met uw audicien en uw hoortoestel(len). Alle antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt. Wij stellen het zeer op prijs dat u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen duurt ongeveer vijf tot tien minuten.

Invulinstructie

De vragenlijst is persoonsgebonden: het is belangrijk dat de vragen worden ingevuld door de persoon die in de e-mail staat vermeld. Geef daarom de vragenlijst niet aan iemand anders door.

Hebt u moeite met het invullen van de vragenlijst en hebt u hierbij hulp nodig, dan kunt u dat natuurlijk vragen aan familie of een naaste.

Het is niet mogelijk om vragen over te slaan. Kies het antwoord dat het beste bij u past. Soms is een vraag niet op u van toepassing of misschien weet u soms een antwoord niet. Beantwoord deze vraag dan met ‘geen mening’.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Vragenlijst

Welkom in de vragenlijst. De eerste vraag gaat over of u uw audicien zou aanbevelen bij iemand anders met hoorproblemen. Als u uw audicien zeer waarschijnlijk zou aanbevelen dan kiest u voor een 10. Als het zeer onwaarschijnlijk is dat u uw audicien zou aanbevelen, kies dan voor 0. Zit het er tussenin, kies dan het cijfer dat het beste past.

Zeer onwaarschijnlijk

Zeer waarschijnlijk

De volgende stellingen gaan over de zorg die u rondom uw hoortoestel(len) ontvangen heeft. Geef bij elke stelling een cijfer, waarbij 1 staat voor helemaal mee oneens en 10 voor helemaal mee eens. Als u twijfelt, kies dan het cijfer dat het dichtst bij uw situatie in de buurt komt. Als de stelling niet op u van toepassing is of u geen mening heeft dan kunt u ‘Geen mening’ invullen.

Helemaal mee oneens

Helemaal mee eens

Helemaal mee oneens

Helemaal mee eens

Helemaal mee oneens

Helemaal mee eens

Helemaal mee oneens

Helemaal mee eens

Helemaal mee oneens

Helemaal mee eens

Helemaal mee oneens

Helemaal mee eens

De volgende twee vragen gaan over hoe tevreden u in het algemeen bent over uw audicien en over uw hoortoestel(len). Geef bij elke vraag een cijfer, waarbij 1 staat voor zeer ontevreden en 10 voor zeer tevreden. Als u twijfelt, kies dan het cijfer dat het dichtst in de buurt komt.

Zeer ontevreden

Zeer tevreden

Zeer ontevreden

Zeer tevreden