Het verschil tussen categorie en premium hoortoestellen

Waar een categorietoestel een adequate oplossing is voor uw gehoorverlies biedt een premium hoortoestel een rijkere luisterervaring. Het grootste verschil zit hem in hoe het geluid binnenkomt. 

Voordat we ingaan op categorietoestellen vertellen we graag meer over het Hoorprotocol. Dit is namelijk waar de oorsprong van de verschillende categorieën ligt.

Het Hoorprotocol

In 2013 is het Hoorprotocol in het leven geroepen. Het Hoorprotocol is samengesteld door audiciens, audiologen en verschillende wetenschappers. De hoogte van de vergoeding die u ontvangt wordt gebaseerd op dit Hoorprotocol. Aan de hand van een vragenlijst en een gehoortest wordt uw gehoorverlies in een bepaalde categorie ingedeeld. Het Hoorprotocol zorgt er dus voor dat iedereen, ongeacht bij welke audicien ze binnenlopen, een voor hem of haar adequate hooroplossing aangeboden krijgt. 

Aan de hand van uw gehoortest, in combinatie met de vragenlijst vanuit het Hoorprotocol, wordt de complexiteit van uw gehoorverlies in kaart gebracht. Hoortoestellen zijn ingedeeld in vijf verschillende categorieën:

  • Categorie 1: eenvoudige hooroplossingen, voor eenvoudiger gehoorverlies en eenvoudige luistersituaties
  • Categorie 5: meer geavanceerde hooroplossingen, voor een complexer gehoorverlies en complexere luistersituaties

Categorietoestellen - hoortoestellen met vergoeding

Het Hoorprotocol geeft een beperkte keuze in hoortoestellen per categorie. Wanneer u een hoortoestel kiest uit de categorie waarin uw gehoorverlies is ingedeeld, heeft u recht op een vergoeding vanuit de zorgverzekering. De zorgverzekeraar vergoedt tot 75% van de kosten. De overige kosten noemen we de eigen bijdrage, dit bedraagt maximaal 25% van de kosten. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent (basis of aanvullend) wordt ook (een deel van) de eigen bijdrage vergoedt door de zorgverzekeraar. Daarnaast is het wettelijk verplicht eigen risico van toepassing (€385,- in 2021). De hoogte van het verplicht eigen risico wordt vastgesteld door de overheid, daarnaast bestaat er ook een vrijwillig eigen risico. Hierdoor is wat u betaalt aan eigen risico afhankelijk van uw vrijwillig eigen risico en wat u al verbruikt heeft aan verplicht eigen risico. Tot slot vergoedt de zorgverzekering één keer in de vijf jaar nieuwe hoortoestellen. Dit betekent dat wanneer u binnen vijf jaar een ander hoortoestel wil aanschaffen de kosten volledig voor eigen rekening zijn.

Wanneer uw gehoorverlies is ingedeeld in categorie 3, en u wilt een premium hoortoestel of een hoortoestel uit een hogere categorie (categorie 4 of 5), dan zijn de kosten vaak voor eigen rekening. Er zijn enkele zorgverzekeraars die in dit geval wel een deel vergoeden, kijk hiervoor uw polisvoorwaarden na of neem contact op met uw zorgverzekering.

Premium hoortoestellen - hoortoestellen zonder vergoeding

Een premium hoortoestel valt buiten de vijf categorieën. U heeft de mogelijkheid om beide hoortoestellen te proberen, dus zowel een categorietoestel als een premium hoortoestel. U ervaart dan het verschil tussen beide hoortoestellen, hierdoor kunt een weloverwogen keuze maken. Wanneer u na uw proefperiode besluit om een premium toestel aan te schaffen, zijn de kosten hiervan anders dan bij een categorietoestel.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de aankoop van een premium toestel niet, al zijn er wel enkele zorgverzekeraars die ze voor een deel óf zelfs helemaal vergoeden. Onze audiciens helpen u graag met het in kaart brengen van de vergoedingsmogelijkheden. U kunt dit ook zelf nagaan bij uw zorgverzekeraar door uw polisvoorwaarden door te lezen of door contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Naast de mogelijkheid op een vergoeding komt u mogelijk in aanmerking voor belastingvoordeel. U geeft het aangeschafte hoortoestel dan op als zorgkosten bij uw belastingaangifte.

Audicien

Voordelen premium toestellen

In tegenstelling tot een categorietoestel heeft u wanneer u een premium hoortoestel kiest complete keuzevrijheid. Ons premium aanbod bestaat uit de nieuwste en meest geavanceerde toestellen. Ze bieden extra gebruiksgemak en geven het meest natuurlijke geluid. Onze premium toestellen beschikken onder andere over de volgende functies en specificaties:

  • Past zich aan op uw luistersituatie.
  • Biedt de meest natuurlijke luisterervaring.
  • Beter feedbacksysteem (tegengaan van piep- of fluittonen).
  • Meer mogelijkheden en functies om het hoortoestel te personaliseren op jouw persoonlijke hoorwensen.
  • Maakt onderscheid tussen geluiden die u wilt horen (meerdere gesprekspartners) en geluiden die u niet wilt horen (achtergrondgeluiden). U hoeft geen compromis meer te stellen tussen achtergrondgeluid en het verstaan van spraak, beide worden geoptimaliseerd naar je luistersituatie.
  • Betere weergave van geluid en spraak verstaan, hierdoor wordt luisteren minder inspannend.
  • 360° omgevingsbewustzijn. Het hoortoestel richt zich niet alleen op uw gesprekspartner, er wordt een balans gecreëerd tussen alle geluiden die u hoort. Alles is hoorbaar, maar de stemmen van uw gesprekspartners worden er uit gefilterd.

Het verschil tussen categorie- en premium hoortoestellen

Waar een categorietoestel een adequate oplossing is voor uw gehoorverlies, biedt een premium hoortoestel een rijkere luisterervaring.

Het grootste verschil zit hem in hoe het geluid binnenkomt. Een premium hoortoestel biedt meer luistercomfort. Vooral bij complexere luistersituaties zoals in een restaurant met erg veel lagen van omgevingsgeluid, op een verjaardag óf in een drukke straat in het centrum van een stad. Ervaren hoortoesteldragers merken dat ze aan het einde van de dag minder vermoeid zijn met een premium hoortoestel. Daarnaast filteren premium hoortoestellen storende geluiden beter, waardoor deze beter onderdrukt worden en dus enorm zuiver geluid doorgeven.

Categorietoestellen filteren deze storende (achtergrond)geluiden ook, maar hebben hierin beperkingen ten opzichte van premium gehoorapparaten. Dit komt deels door het verschil in technologie. Premium hoortoestellen bevatten vaak de nieuwste, meest geavanceerde techniek, terwijl de technologie van categorietoestellen juist is bedoeld om aan uw zorgbehoefte te voldoen.