De stemvoorkeuren van Nederland

9 oktober 2018

NIEUWS

Eén van de belangrijkste dingen die we willen horen, zijn stemmen. Stemmen van onze dierbaren, van de commentator op televisie of van de kassière bij de supermarkt. Maar heeft u er wel eens bij stil gestaan hoe bijzonder stemmen zijn, en hoe bijzonder ons gehoor hiermee omgaat? Zo kunnen we stemmen van bekenden vaak beter verstaan dan van onbekenden, kunnen we onze eigen stem eigenlijk niet aanhoren en ontroeren sommige zangers je met hun stem, terwijl anderen je niets doen. Deze bijzondere kenmerken van stem en gehoor intrigeren ons. Daarom hebben we een onderzoek* naar de stemvoorkeuren van Nederlanders gedaan. De resultaten zijn op zijn minst opvallend te noemen.

De invloed van de stem is groot, blijkt uit het onderzoek. Van de ondervraagden geeft ruim tweederde aan dat de stem bepalend is voor de eerste indruk die iemand maakt. Nederlanders blijken daarnaast een duidelijke mening te hebben over welke stem ze het liefst horen. Lees hier de stemvoorkeuren van Nederland voor verschillende luistersituaties.

Het blijkt dat de meeste mannen het liefst worden voorgelezen of wegwijs gemaakt door een vrouwenstem, en dat vrouwen daarentegen liever een man horen. Voor vrouwen veranderd dat echter naarmate de leeftijd stijgt. Dan krijgt de voorkeur voor een vrouwenstem de overhand. Dit resultaat gaat hand in hand met de stijgende voorkeur voor een hoge stem naarmate men ouder wordt. Een opvallend resultaat, omdat de verstaanbaarheid van een hoge stem minder is dan die van een lage stem. De voorkeur lijkt dus niet gebaseerd te zijn op verstaanbaarheid.

Over wat voor stem men het liefst op de radio hoort zijn mannen en vrouwen het meer met elkaar eens. Zij horen namelijk in tegenstelling tot bij een luisterboek of autonavigatie beiden liever een man. We vinden het ook belangrijk dat de stem op de radio accentloos is. En hoe ouder we worden, hoe belangrijker we dat vinden. Volkomen logisch als we kijken aan de verstaanbaarheid van een accentloze stem. Maar ook hier zien we toch een opvallend resultaat. De voorkeur voor een vrouwelijke DJ groeit namelijk naarmate de leeftijd stijgt.

Tot slot hebben we onderzocht watvoor stem de voice assistant moet hebben volgens Nederland. Stemmen zoals die van SIRI of Google Assistant worden immers steeds belangrijker. In tegenstelling tot de radio DJ, wil men hiervoor graag een vrouwenstem horen. De voorkeur voor een mannenstem groeit echter naarmate men ouder wordt. Voor de verstaanbaarheid is iedereen het er wel over eens dat een lage stem de voorkeur geniet. Al zijn mannen hier minder stellig in dan vrouwen.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is wel dat de stemvoorkeuren van Nederland lang niet altijd gebaseerd zijn op verstaanbaarheid. Waar mensen met een verminderd gehoor juist zouden moeten kiezen voor een lage mannenstem, kiezen ze vaker voor een hoge vrouwenstem. Om je favoriete stem goed te kunnen blijven verstaan, is het dus verstandig om je gehoor regelmatig te testen en zo nodig actie te ondernemen.

 

*Onderzoek uitgevoerd in september 2018 onder meer dan 1000 Nederlandse respondenten door Multiscope in opdracht van Van Boxtel hoorwinkels.

Stemvoorkeuren van Nederland